irimi-harmonie :

Innemen van het centrum van de tegenstander d.m.v. zeer direct ingaande bewegingen.
Samenvloeien met overnemen van controle tot een worp.
Irimi-nage wordt in vier subgroepen onderverdeeld:
Enno-cirkel,
sankaku-driehoek,
choksen-rechte lijn,
nihonsenshin-vierkant(twee stap)
cd
Paquay Webdesign 2008