kaiten-openheid/vrijheid :

Door weg te draaien van de lijn creŽert men ruimte en tijd om mee te werken.
Als de beweging van de opponent gecontinueerd wordt,
kan er op verschillende wijzen een techniek worden uitgevoerd.
Bijv. Cote-gaeshi, kaiten-nage of een kaiten-dosa.
cd
Paquay Webdesign 2008