cd
bukiwaza(wapenwerk)-daadkracht/intu´tie :

beoefen de wapens om duidelijkheid te geven aan je techniek en andersom.
De wapens leren je een goede houding,
een gevoel van richting,
juiste afstand,
een goed verloop van je beweging
en het gebruik van een goede kiai.
Paquay Webdesign 2008