De weg die “het leven” voor ons bepaald.               
De berg die we moeten beklimmen om uiteindelijk na alle vreugdevolle en
minder leuke belevingen harmonie en vrede te kunnen vinden.
De een vindt het voor zijn levenseinde de ander erna.
Hoe je er komt ligt aan je eigen handelen en beslissingen die je onderweg neemt.

Paul de Gruiter

Aikidoschool wat het klassiek aikido vertegenwoordigd.
Wij zijn een stichting die klassiek aikido probeert vorm te geven door het beoefenen van deze krijgskunst. 

De principes van het klassiek aikido zijn voor ons een leidraad,
om via de technieken en wapenwerk bewust te worden van wat aikido op de weg van het leven inhoudt.
Het is naast het krijgskunst aspect ook een spirituele zoektocht
waar we met een kleine groep van ± 10 mensen twee keer per week aan werken.
Wij gaan van het principe uit dat aikido een leerweg voor het leven is.

Men is dus nooit uitgeleerd.
Ook al sta ik de meeste tijd voor de groep,
Ik ben zeker geen leraar of meester. Er is een wederzijds leren.
We werken samen aan de vraagstukken die zich presenteren.
Desnoods m.b.v. wapentechnieken, literatuur of andere media.

Eens in het jaar komt John Stevens Sensei voor een zomerschool
naar Ophoven(B), waar alle vragen waar we niet uitgekomen zijn gesteld
kunnen worden en waar we op internationaal niveau over kunnen discussiëren.
De knelpunten kunnen weer via de techniek of wapens helder en duidelijk worden gemaakt in een multiculturele setting. 

Shugyo-kan
Paquay Webdesign 2008